Słownik terminów fintech

Poniżej prezentuje terminy i definicje najczęściej używane w odniesieniu do branży fintech. Nie powinno nikogo dziwić, że zdecydowana większość słownictwa pochodzi z języka angielskiego.