Prawo a fintech – co należy wiedzieć?

Planując uruchomienie działalności w sektorze fintech należy poważnie podejść do tematu przepisów prawnych. Im szerszy charakter ma mieć działalności – obejmować np. więcej państw, tym więcej wyzwań będzie przed start-upem stało. Oprócz przepisów polskich i unijnych dostosować należy się do przepisów lokalnych, a te mogą stać w sprzeczności z tymi pierwszymi… Nawet jednak planując uruchomienie fintechu na obszarze Polski ilość wymagań do spełnienia jest spora.

 

Skonsultuj pomysł na fintech z prawnikiem

Bez względu na rozmiar planowanego przedsięwzięcia dobrze przed jego uruchomieniem skontaktować się z prawnikiem, biegłym w sprawach gospodarczych. Nawet jeśli wydaje ci się, że pomysł nie jest zbyt skomplikowany – choćby odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych w ramach RODO może okazać się kłopotliwe i kosztowne.

Na rozmowie z prawnikiem upewnij się, czy dotyczą Cię przepisy:

 • związane z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych, np RODO,
 • dotyczące prawa bankowego,
 • związane z nadzorem nad rynkiem finansowym lub kapitałowym,
 • z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

Kto może stworzyć fintech w świetle prawa?

Polskie prawo nie narzuca specjalnych obowiązków prawnych osobom, które planują uruchomienie działalności związanej z usługami finansowymi, o ile w grę nie wchodzi podjęcie specyficznych jej form. Z grubsza działalność, wymagającą dodatkowych formalności, podzielić można na koncesyjną, wymagającą zezwolenia (mieści się tu wiele usług z sektora finansowanego) lub wpisu do rejestru działalności reglamentowanej.  Bezwzględnie zaliczać się będzie tutaj:

 • działalność brokerska lub maklerska,
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,
 • prowadzenie giełdy towarowej,
 • prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
 • prowadzenie funduszu emerytalnego,
 • otwarcie banku lub instytucji kredytowej,
 • pośrednictwo pracy,
 • działalność kantorowa.

Oprócz tego, aby otworzyć własną działalność należy być osobą pełnoletnią, nie posiadać wyroku zakazującego prowadzenia działalności i nie być funkcjonariuszem publicznym. W przypadku zakładania spółki – należy wnieść odpowiedni kapitał zakładowy. Więcej informacji znajdziesz w artykule o tym, jak założyć fintech.

Lepiej być pośrednikiem – czyli mniej prawa dla fintechów

Budując model biznesowy dla fintechu najlepiej jest opracować go w taki sposób, by nie mieć styczności z pieniędzmi należącymi do klientów. Przynajmniej w przypadku polskiego prawa bycie pośrednikiem w transakcjach sprawia, że przedsiębiorstwa nie obejmie nadzór KNF. Nie oznacza to jednak, że fintech nie może zostać objęty innymi przepisami. Tworząc aplikację do obliczania i oferowania kredytów hipotecznych działalność może zostać skategoryzowana podobnie jak doradca kredytowy, co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami.

Fintech międzynarodowy – duże wyzwanie prawne

Planując uruchomienie fintechu w globalnej skali należy liczyć się z tym, że sztab prawników będzie nieodzowny. Sama działalność na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oznacza konieczność dostosowania regulaminów oraz produktu do przepisów kilkunastu krajów. Nie prościej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie oprócz prawa federalnego w grę wchodzą osobne przepisy stanowe.

Trzymaj rękę na prawnym pulsie

Ze względu na to, że branża fintech jest stosunkowa młoda, wciąż brakuje wielu regulacji prawnych. Część z nich jest obecnie w opracowaniu, część, zrodzona z potrzeby, zostanie stworzona w przyszłości. Należy na bieżąco śledzić zmiany przepisów dla branży finansowej, aby uniknąć kar i restrykcji.