Fintech a instytucje finansowe

Fintech, rozumiany jako nowoczesna technologia w służbie finansów, pierwotnie funkcjonował w tradycyjnych instytucjach finansowych. Rozwiązania fintechowe stanowiły wewnętrzne wsparcie banków i dużych korporacji z tej branży: generowały raporty, zbierały dane, wspierały systemy zabezpieczeń.

 

 

Z czasem jednak pojęcie ewoluowało, obecnie kojarzone jest przede wszystkim ze start-upami, oferującymi usługi finansowe w sieci. Samo zjawisko stało się także wyzwaniem dla tradycyjnego świata bankowości i ubezpieczeń, zmuszając je do ciągłego doskonalenia swojego technologiczne zaplecza.

Firmy fintechowe a tradycyjne podmioty branży finansowej

Zależności pomiędzy firmami finansowymi a nowoczesnymi fintechami są skomplikowane. Fintech może być:

  • częścią większej korporacji finansowej, dedykowaną aplikacją np. banku albo firmy ubezpieczeniowej,
  • projektem, będącym wynikiem współpracy kilku firm finansowych,
  • niezależnym projektem, współpracującym z wieloma tradycyjnymi firmami, wiele fintechów podejmuje współpracę z operatorami kart kredytowych, jak Visa czy Mastercard,
  • niezależnym projektem, ale współfinansowanym na zasadzie Venture Capital lub umowy o współpracy przez większych graczy z branży finansowej,
  • niezależnym projektem, konkurującym z tradycyjnymi podmiotami
  • lub zagospodarować niszę, której tradycyjna branża finansowana nie obejmuje.

Możliwe jest także łączenie tych opcji. Pierwotnie niezależny projekt może być na etapie rozwoju kupiony przez większą firmę lub wejść z nią we współpracę.

Ekonomia dzielenia się zmienia rynek finansów

Jedną ze zmian, jakie wywołało pojawienie się fintechów, jest powstanie ekonomii współdzielenia, czyli sharing economy. Zakłada ona, że udostępnianie usług i zasobów pozwala z nich efektywniej korzystać, co jest opłacalne zarówno dla biznesu, jak i środowiska. Fintechy w postaci aplikacji, serwisów i różnorodnych platform ułatwiają kontaktowanie się odbiorców i dostawców. Dotyczy to przeróżnych aspektów, od koszenia trawnika po podnajmowanie pracowników.

Ekonomia dzielenia się wpłynęła też na duże korporacje. Fintechy stworzyły nowe obszary do eksploracji, a także współpracy. Niektóre wyzwania angażują wspólnie podmioty, których współdziałanie jeszcze parę lat było nie do wyobrażenia.

Nowoczesne technologie stworzyły też nowe sposoby pozyskiwania dóbr:

  • peer to peer – platformy, które łączą ze sobą osoby lub podmioty zainteresowane daną transakcją, platformy jedynie pośredniczą w kojarzeniu, regulując je i pobierając opłaty,
  • crowdfunding – platformy do zbiórek społecznych.

Oba bardzo intensywnie eksplorowane są w branży finansowej. Pierwszy służy na przykład pożyczkom społecznościowym, drugi pozwala sfinansować start-upy.

Fintechy łatają dziury

Jedną z największych zalet fintechów jest to, że wypełniają one luki w tradycyjnym modelu finansowym, obejmując swoimi usługami osoby i firmy, które do tej pory pozostawały poza systemem. Dzięki temu pożyczkę na własny biznes może uzyskać ktoś, kto nie ma stałych dochodów.