Czym jest fintech?

W skrócie fintechem nazwać można nowe technologie, które mają na celu poprawę i automatyzację dostarczania i korzystania z produktów finansowych. Usługi fintech są wykorzystywane do pomocy firmom  i konsumentom w lepszym zarządzaniu operacjami finansowymi, dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania i algorytmów. Najczęściej wizualnym produktem fintech są aplikacje do użytku na komputerach i smartfonach. Samo słowo fintech to połączenie dwóch słów: finanse i technologia.

 

 

Kiedy pojawiły się pierwsze fintechy i co oznaczały?

Kiedy termin “fintech” pojawił się pierwszy raz w XXI wieku, jego definicja ograniczała się do technologii stosowanych w systemach wewnętrznych uznanych instytucji finansowych i banków. Wspierały one analizę danych, bezpieczeństwo oraz automatyzowały procesy. Od tego czasu nastąpiło jednak przejście na usługi bardziej ukierunkowane na konsumenta. Podstawowe znaczenie wzbogaciło się o aspekt technologii, obsługujących klienta końcowego. Fintech obejmuje różne sektory i branże, aby wymienić tylko kilka:

 • edukacja,
 • bankowość detaliczna,
 • pozyskiwanie funduszy,
 • organizacje non-profit
 • zarządzanie inwestycjami.

Fintech swoim znaczeniem obejmuje również tworzenie i używanie kryptowalut, takich jak bitcoin. Ten segment fintechu budzi największe emocje i dla wielu stanowi główną gałąź rozwoju branży finansowej.

Co można uznać za fintech?

Termin „technologia finansowa” może odnosić się do każdej innowacji dotyczącej sposobu, w jaki ludzie przeprowadzają transakcje, od wynalezienia cyfrowych pieniędzy po księgowość prowadzoną w chmurze. Od czasów rewolucji internetowej i upowszechnienia się smartfonów możliwości w tym zakresie wzrosły niebagatelnie. Obecnie za fintech można uznać szeroką gamę ułatwień technologicznych, obejmujących osobiste i komercyjne finanse.

Fintechy skupiają się na takich działaniach, jak:

 • pomijaniu placówki bankowej w celu załatwienia formalności, zrealizowania transakcji, wnioskowania o kredyt,
 • bezpieczne płatności za pomocą urządzeń mobilnych, dostępność do środków za pomocą smartfona,
 • pozyskanie środków na działalność biznesową przy udziale inwestorów z całego świata,
 • uzyskiwanie wsparcia finansowego na cele dobroczynne za pomocą internetu,
 • inwestycje i budowanie oszczędności,
 • elastyczne polisy ubezpieczeniowe,
 • rozwój technologii blockchain.

Fintechy stają się częścią naszego życia. Według raportu Eint Fintech Adoption Index z 2018 roku przeciętny Amerykanin korzysta z od dwóch do pięciu różnych usług, bazujących na technologii finansowej.

A czym jest fintech w praktyce?

W języku potocznym coraz częściej “fintechem” nazywa się firmę lub platformę, która świadczy usługi finansowe w świecie internetowym. W tym znaczeniu najczęściej za fintechy uważa się podmioty, które dostrzegły lukę na rynku usług finansowych i zaoferowały możliwość realizowania konkretnej usługi przez internet, konkurując na tym polu z tradycyjną bankowością. Bardzo często robią to lepiej, szybciej i taniej, niż dotychczasowi konkurenci.

Przykładem takiego fintechu może być platforma ubezpieczeniowa z Wielkiej Brytanii, oferująca polisy na krótki okres oraz ubezpieczenia grupowe i cywilne dla freelancerów, którzy do tej pory byli zupełnie pomijani w ofertach tradycyjnych ubezpieczycieli. Inny fintech – Better Mortage, oferuje możliwość uzyskania kredytu hipotecznego bez wychodzenia z domu. Aplikacja dokonuje oceny kandydata i prezentuje mu najlepsze oferty – nie po tygodniowej analizie, a po paru minutach.

Jeśli jakaś tradycyjna usługa finansowa mogłaby być wykonana lepiej, mieć więcej opcji, krótszy czas realizacji – prawdopodobnie jakiś fintech proponuje alternatywę albo niedługo to zrobi. Nie oznacza to jednak, że fintechy ulepszają jedynie już istniejący rynek finansowy. Bardzo często kreują także nowe produkty i usługi.

Sztandarowym przykładem jest oczywiście rynek kryptowalut. Blockchain umożliwia internetowe, anonimowe przelewy, zarówno w danym kraju, jak i międzynarodowe. Nie jest to jednak jedyny, nowatorski przykład zastosowania fintechów. Ellevest to platforma oszczędnościowa, dedykowana kobietom. Jej twórcy doszli do wniosku, że kobiety, jako że żyją dłużej i mają inną krzywą wynagrodzeń niż mężczyźni, powinny inwestować inaczej, niż proponuje tradycyjny rynek finansowy.